Texel Flows Atlas

Texel Flows Atlas

(Foto: Joeri Sowka (l) en Paul Kersten (r) van de TUe met wethouder Eric Hercules)

Op woensdag 13 januari hebben studenten van de Technische Universiteit Eindhoven samen met prof. ir. Juliette Bekkering de Texel Flows Atlas gepresenteerd. Deze atlas is het resultaat van een jaar onderzoek van 19 studenten naar stromen en kringlopen van het Waddeneiland Texel in het kader van een afstudeerproject binnen de masteropleiding architectuur.

Het idee achter de ‘metabolische’ atlas was om de verschillende stofstromen – de stofwisseling – van Texel in kaart te brengen. Thema’s hierbinnen zijn energie, water, afval, mobiliteit, landbouw en visserij. Daarnaast zijn in de atlas ook de historische ontwikkelingen en het huidige fysieke landschap van het eiland in kaart gebracht. Tot slot is er een casestudy gedaan naar het dorp De Koog.

De atlas en de resultaten van het afstudeerproject zijn eerder ook op de Dutch Design Week 2015 in Eindhoven gepresenteerd. Tijdens deze week is het boek zo goed ontvangen dat de studenten het werk graag tot een publicatie willen brengen, om de resultaten van het onderzoek met een breder publiek te delen.

Texel wordt het hele jaar door vele opleidingen en professionals bezocht. Met Texel Flows wil de TUe degenen die het eiland als onderwerp hebben gedegen basiskennis over Texel verschaffen.

Revised_PK_1_105-000-Social-mechanism-Seasonal-migration_Paul-01-2

Afbeeldingen uit Texel Flows

waste-flow-per-collection-stream.new-02-2