Texel Flows: a Metabolic Atlas, Voorverkoop Gestart!

Een metabolistische Atlas

Om de mogelijkheden van het eiland met deze ambities te onderzoeken hebben 19 masterstudenten van de Technische Universiteit Eindhoven een jaar lang onderzoek naar Texel gedaan. Dit onderzoek heeft geleid tot een grote atlas waarin het volledige eiland door middel van prachtige kaarten en diagrammen op een bijzondere wijze in kaart is gebracht. Het eiland wordt in deze atlas niet zozeer gezien als een stuk land in zee, maar eerder als een levend organisme dat continu bezig is zichzelf te onderhouden. Hiertoe zijn niet alleen typische topografische kaarten gemaakt, maar ook kaarten die de onzichtbare processen van het eiland laten zien.

In de atlas zijn naast reguliere thema’s als historie en landschap, ook processen en kringlopen van afval, energie, water en voedsel in kaart gebracht. Op deze manier willen we met de atlas bijdragen aan het uitbreiden van het begrip identiteit. Identiteit is niet iets dat alleen kan worden teruggewonnen of bevroren, het kan ook uitgebreid en uitgevonden worden. Want er is meer mogelijk op Texel dan toerisme, maar de vraag is wat. Welke ontwikkelingsrichtingen zijn kansrijk en hoopvol? Met deze atlas willen we de lezer meenemen in het verhaal van Texel vanuit verschillende invalshoeken. Door middel van kaarten, schema’s en teksten is de atlas een mooie ontdekkingstocht naar kansen en mogelijkheden van Texel. Het is een boek waarmee de lezer zich, naast wat er op het eiland te zien is, kan verwonderen over de gelaagdheid en diversiteit van het eiland.

Het Eiland

Het Nederlands Waddeneiland Texel staat bij veel Nederlanders bekend als vakantiebestemming om een aantal dagen in de natuur te verblijven. Sinds kort geniet Texel ook internationale belangstelling omdat de reisgids Lonely Planet het eiland heeft uitgeroepen tot een top-10 reisbestemming in Europa. Wat de Nederlanders al wisten, wordt bevestigd door de reisgids: weidse witte zandstranden, de rijke flora en fauna, de pittoreske dorpen en het ruime aanbod van culturele activiteiten bezorgen het eiland een ‘wow’-factor.

Met 800.000 bezoekers per jaar is de Texelse economie sterk afhankelijk van toerisme. Het welontwikkelde toeristische profiel van het eiland heeft niet altijd gunstige gevolgen gehad voor de landschappelijke schoonheid ervan. Er is dan ook een groeiende behoefte onder de bevolking om een typische Texelse identiteit te (her)ontdekken waarbij geïnvesteerd wordt in natuur en landschap, zelfvoorziening en diversiteit. In toenemende mate worden er dan ook pogingen ondernomen het eiland te transformeren tot een laboratorium voor nieuwe technieken in energievoorziening en ecologische processen voor de agri- en aquacultuur.

Dutch Design Week, 2015

De atlas is gepresenteerd op de Dutch Design Week 2015 in Eindhoven. Tijdens de DDW’15 is gebleken dat de atlas een breed publiek aanspreekt, niet in de laatste plaats vanwege de grafische kwaliteit en originaliteit van het werk. Naar aanleiding van de vele positieve reacties op het werk zijn we nu voornemens de atlas te publiceren om het boek buiten de academische wereld te brengen en de kennis beschikbaar te stellen voor andere geïnteresseerden.

Bestel nu

Hoofdstukken

History /Geschiedenis
Landscape /Landschap
Utilities /Infrastructuur
Agriculture & Fishery /Landbouw & Visserij
Tourism /Toerisme
Society /Maatschappij
Built Environment /Bebouwing
De Koog  (Case Study Town)

Details

Titel: Texel Flows
Schrijver: Texel Metabolised, Graduation Studio, 2014/15 TU Eindhoven
Hardcover
Afmetingen: 263.5x370x21mm
Pagina’s: 172
Oplage: 200